Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.02.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.822.978,78 RSD
2.Zaduženje
21.341.246,19 RSD
3.Odobrenje
21.522.967,35 RSD
4.Novo stanje
6.004.699,94 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.02.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.02.2024. godine

1.Lekovi
5.481.523,80 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
6.843.287,46 RSD
3.Energenti
6.964.467,76 RSD
4.Lekovi van ugovora
2.050.791,33 RSD
5.Ostala plaćanja - MF - Naknada za usluge koje vrši UT Bg
1.175,84 RSD
Ukupno:
21.341.246,19 RSD