Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.03.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.326.178,40 RSD
2.Zaduženje
25.000,00 RSD
3.Odobrenje
245.138,64 RSD
4.Novo stanje
4.546.317,04 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.03.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.03.2019. godine

1.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
25.000,00 RSD