Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.03.2021. godine

1.Prethodno stanje
14.497.265,42 RSD
2.Zaduženje
7.839.586,21 RSD
3.Odobrenje
899.237,24 RSD
4.Novo stanje
7.556.916,45 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.03.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.03.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
2.972.673,04 RSD
2.Energenti
3.294.586,24 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
415.710,00 RSD
4.Ostala plaćanja
1.156.616,93 RSD
Ukupno:
7.839.586,21 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 29.03.2021. godine