Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.03.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.478.488,34 RSD
2.Zaduženje
24.791,20 RSD
3.Odobrenje
168.534,00 RSD
4.Novo stanje
5.622.231,14 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.03.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.03.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - Era-tex
24.791,20 RSD
Ukupno:
24.791,20 RSD