Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.03.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.164.918,69 RSD
2.Zaduženje
9.136.910,60 RSD
3.Odobrenje
9.346.268,60 RSD
4.Novo stanje
5.374.276,69 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.03.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.03.2023. godine

1.Lekovi
3.912.559,53 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
770.476,60 RSD
3.Energenti
2.328.944,80 RSD
4.Lekovi van ugovora
2.124.929,67 RSD
Ukupno:
9.136.910,60 RSD