Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
8.897.306,16 RSD
2.Zaduženje
3.925.559,74 RSD
3.Odobrenje
564.634,83 RSD
4.Novo stanje
5.536.381,25 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.03.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.03.2024. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
3.076.243,55 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
512.652,80 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
456,95 RSD
4.Lekovi van ugovora
8.386,95 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
326.999,99 RSD
6.Ostala plaćanja
819,50 RSD
Ukupno:
3.925.559,74 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 29.03.2024. godine