Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.536.381,25 RSD
2.Zaduženje
2.579,50 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
5.533.801,75 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.03.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.03.2024. godine

1.Ostala plaćanja - UT Bg
2.579,50 RSD
Ukupno:
2.579,50 RSD