Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.04.2020. godine

1.Prethodno stanje
8.338.659,02 RSD
2.Zaduženje
4.890.101,30 RSD
3.Odobrenje
1.459.035,08 RSD
4.Novo stanje
4.907.592,80 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.04.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.04.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.203.771,24 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
1.420.985,08 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
1.265.344,98 RSD
Ukupno:
4.890.101,30 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 29.04.2020. godine