Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.04.2021. godine

1.Prethodno stanje
5.518.749,16 RSD
2.Zaduženje
285.482,87 RSD
3.Odobrenje
2.846.694,45 RSD
4.Novo stanje
8.079.960,74 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.04.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.04.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
108.574,80 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
151.908,07 RSD
3.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
285.482,87 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 29.04.2021. godine