Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.05.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.594.269,18 RSD
2.Zaduženje
2.034.543,54 RSD
3.Odobrenje
2.034.543,54 RSD
4.Novo stanje
2.755.137,64 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.05.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.05.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
450.697,18 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
38.088,00 RSD
Ukupno:
488.785,18 RSD