Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.05.2020. godine

1.Prethodno stanje
7.156.982,87 RSD
2.Zaduženje
4.985.693,58 RSD
3.Odobrenje
1.270.025,64 RSD
4.Novo stanje
3.441.314,93 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.05.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.05.2020. godine

1.Prevoz
1.662.838,82 RSD
2.Otpremnine i jubilarne nagrade
1.992.767,12 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
120.000,00 RSD
4.Lekovi van ugovora
1.185.087,64 RSD
5.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
4.985.693,58 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 29.05.2020. godine