Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.05.2019. godine

1.Prethodno stanje
13.036.212,01 RSD
2.Zaduženje
6.535.221,32 RSD
3.Odobrenje
249.523,00 RSD
4.Novo stanje
6.750.513,69 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.05.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.05.2019. godine

1.Lekovi
272.339,49 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
2.541.387,60 RSD
3.Energenti
2.830.786,78 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
672.807,45 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
217.900,00 RSD
Ukupno:
6.535.221,32 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 29.05.2019. godine