Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.05.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.722.654,96 RSD
2.Zaduženje
465.495,14 RSD
3.Odobrenje
221.353,00 RSD
4.Novo stanje
5.478.512,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.05.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.05.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
465.495,14 RSD
Ukupno:
465.495,14 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 29.05.2023. godine