Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.06.2017. godine

1.Prethodno stanje
5.863.730,56 RSD
2.Zaduženje
2.885.086,16 RSD
3.Odobrenje
171.089,00 RSD
4.Novo stanje
3.149.733,40 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.06.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.06.2017. godine

1.Ostala plaćanja
52.923,60 RSD
Ukupno:
52.923,60 RSD