Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.06.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.578.539,37 RSD
2.Zaduženje
69.400,00 RSD
3.Odobrenje
321.772,74 RSD
4.Novo stanje
3.830.912,11 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.06.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.06.2018. godine

1.Ostala plaćanja
28.612,97 RSD
Ukupno:
28.612,97 RSD