Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.06.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.870.522,55 RSD
2.Zaduženje
118.907,32 RSD
3.Odobrenje
132.668,00 RSD
4.Novo stanje
5.884.283,23 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.06.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.06.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
118.907,32 RSD
Ukupno:
118.907,32 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 29.06.2022. godine