Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.06.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.914.669,64 RSD
2.Zaduženje
4.209.058,80 RSD
3.Odobrenje
4.387.622,69 RSD
4.Novo stanje
7.093.233,53 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.06.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
447.860,77 RSD
Ukupno:
447.860,77 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.06.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
447.860,78 RSD
2.Lekovi
2.428.864,24 RSD
3.Energenti
1.176.459,90 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi - Tehnikom 015
22.824,00 RSD
5.Ostala plaćanja
133.049,88 RSD
Ukupno:
4.209.058,80 RSD