Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.07.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.692.390,05 RSD
2.Zaduženje
224.066.52 RSD
3.Odobrenje
1.422.115,10 RSD
4.Novo stanje
5.890.438,63 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.07.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.209.485,11 RSD
Ukupno:
1.209.485,11 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.07.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
119.464.99 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
104.601,53 RSD
Ukupno:
224.066.52 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 29.07.2020. godine