Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.07.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.160.373,26 RSD
2.Zaduženje
202.625,70 RSD
3.Odobrenje
2.032.455,81 RSD
4.Novo stanje
9.990.203,37 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.07.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.914.962,81 RSD
Ukupno:
1.914.962,81 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.07.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - Čistoća
2.625,70 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji - Čistoća
200.000,00 RSD
Ukupno:
202.625,70 RSD