Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.07.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.001.233,41 RSD
2.Zaduženje
172.992,99 RSD
3.Odobrenje
117.264,00 RSD
4.Novo stanje
5.945.504,42 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.07.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.07.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
147.992,99 RSD
2.Ostala plaćanja - Prinudna naplata
25.000,00 RSD
Ukupno:
172.992,99 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 29.07.2022. godine