Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.07.2023. godine

1.Prethodno stanje
8.609.141,31 RSD
2.Zaduženje
10.803,44 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
8.598.337,87 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.07.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.07.2023. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade koje vrši UT Bg
10.803,44 RSD
Ukupno:
10.803,44 RSD