Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.08.2017. godine

1.Prethodno stanje
2.194.138,82 RSD
2.Zaduženje
75.000,00 RSD
3.Odobrenje
2.753.800,67 RSD
4.Novo stanje
4.872.939,49 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.08.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.08.2017. godine

1.Prevoz
1.131.609,17 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.845.727,66 RSD
Ukupno:
2.977.336,83 RSD