Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.08.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.950.200,98 RSD
2.Zaduženje
1.163,92 RSD
3.Odobrenje
5.186.101,92 RSD
4.Novo stanje
9.135.138,98 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.08.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.08.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
354.172,19 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
3.526.698,40 RSD
3.Ostala plaćanja
7.182.000,00 RSD
Ukupno:
11.062.870,59 RSD