Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.08.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.694.249,29 RSD
2.Zaduženje
1.729.555,41 RSD
3.Odobrenje
797.585,09 RSD
4.Novo stanje
5.762.278,97 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.08.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.08.2019. godine

1.Prevoz
1.079.192,32 RSD
2.Lekovi
131.707,84 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
20.790,00 RSD
4.Lekovi van ugovora
497.865,25 RSD
Ukupno:
1.729.555,41 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 29.08.2019. godine