Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.08.2023. godine

1.Prethodno stanje
8.376.483,82 RSD
2.Zaduženje
2.272,94 RSD
3.Odobrenje
111.500,00 RSD
4.Novo stanje
8.485.710,88 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.08.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.08.2023. godine

1.Ostala plaćanja - UT Bg
2.272,94 RSD
Ukupno:
2.272,94 RSD