Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.09.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.655.184,50 RSD
2.Zaduženje
1.598.746,40 RSD
3.Odobrenje
240.092,00 RSD
4.Novo stanje
3.296.530,10 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.09.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.09.2020. godine

1.Prevoz
1.346.040,68 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
252.498,00 RSD
Ukupno:
1.598.746,40 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 29.09.2020. godine