Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.09.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.718.538,61 RSD
2.Zaduženje
714.706,85 RSD
3.Odobrenje
48.180.729,27 RSD
4.Novo stanje
56.184.561,03 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.09.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.09.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
315.306,28 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
100.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja
299.400,57 RSD
Ukupno:
714.706,85 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 29.09.2021. godine