Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.09.2023. godine

1.Prethodno stanje
29.606.840,67 RSD
2.Zaduženje
29.942.317,71 RSD
3.Odobrenje
12.835.561,86 RSD
4.Novo stanje
12.500.084,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.09.2023. godine

1.Lekovi
11.352,00 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
604.841,23 RSD
3.Energenti
1.057.008,70 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,33 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
5.208.285,26 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.09.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
3.821.119,30 RSD
2.Lekovi
1.052.488,36 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
6.992.814,05 RSD
4.Energenti
1.057.008,70 RSD
5.Materijalni i ostali troškovi
3.526.697,39 RSD
6.Lekovi van ugovora
36.957,42 RSD
7.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
750.616,40 RSD
8.Ostala plaćanja
12.704.616,09 RSD
Ukupno:
29.942.317,71 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 29.09.2023. godine