Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.10.2019. godine

1.Prethodno stanje
9.904.777,69 RSD
2.Zaduženje
3.244.869,19 RSD
3.Odobrenje
12.187.49,00 RSD
4.Novo stanje
18.847.257,50 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.10.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.10.2019. godine

1.Prevoz
1.671.529,19 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
79.580,00 RSD
3.Ostala plaćanja
1.493.760,00 RSD
Ukupno:
3.244.869,19 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 29.10.2019. godine