Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.10.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.593.181,48 RSD
2.Zaduženje
419.603,66 RSD
3.Odobrenje
96.300,00 RSD
4.Novo stanje
7.269.877,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.10.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.10.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
394.603,66 RSD
2.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
419.603,66 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 29.10.2021. godine