Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.11.2021. godine

1.Prethodno stanje
6.722.921,21 RSD
2.Zaduženje
279.443,98 RSD
3.Odobrenje
559.058,00 RSD
4.Novo stanje
7.002.535,23 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.11.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.11.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
239.387,00 RSD
2.Ostala plaćanja
40.056,98 RSD
Ukupno:
279.443,98 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 29.11.2021. godine