Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.11.2022. godine

1.Prethodno stanje
15.273.950,07 RSD
2.Zaduženje
2.439.030,75 RSD
3.Odobrenje
155.591,00 RSD
4.Novo stanje
12.990.510,32 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.11.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.11.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.183.931,79 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
62.722,00 RSD
3.Ostala plaćanja
192.376,96 RSD
Ukupno:
2.439.030,75 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 29.11.2022. godine