Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.11.2023. godine

1.Prethodno stanje
15.804.412,10 RSD
2.Zaduženje
2.329.338,69 RSD
3.Odobrenje
206.006,00 RSD
4.Novo stanje
13.681.079,41 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.11.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.11.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.328.555,57 RSD
2.Ostala plaćanja
783.12 RSD
Ukupno:
2.329.338,69 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 29.11.2023. godine