Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.12.2016. godine

1.Prethodno stanje
4.792.740,54 RSD
2.Zaduženje
780.000,00 RSD
3.Odobrenje
2.185.845,67 RSD
4.Novo stanje
6.198.586,21 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.12.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.12.2016. godine

1.Plate
51.485.476,69 RSD
2.Lekovi, sanitetski materijal
1.088.880,00 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
2.597.429,52 RSD
4.Ostala plaćanja
20.000,00 RSD
Ukupno:
55.191.786,21 RSD