Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 29.12.2020. godine

1.Prethodno stanje
13.414.558,77 RSD
2.Zaduženje
2.361.147,69 RSD
3.Odobrenje
26.222.628,98 RSD
4.Novo stanje
37.276.040,06 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 29.12.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 29.12.2020. godine

1.Prevoz
1.518.654,18 RSD
2.Energenti
448.866,51 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
14.820,00 RSD
4.Ostala plaćanja
378.807,00 RSD
Ukupno:
2.361.147,69 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 29.12.2020. godine