Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.371.388,35 RSD
2.Zaduženje
2.929,39 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
5.368.458,96 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.12.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.12.2023. godine

1.Ostala plaćanja
2.929,39 RSD
Ukupno:
RSD