Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.01.2017. godine

1.Prethodno stanje
9.432.380,57 RSD
2.Zaduženje
30.000,00 RSD
3.Odobrenje
235.428,00 RSD
4.Novo stanje
9.637.808,57 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.01.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.01.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
225.390,00 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.061.774,96 RSD
Ukupno:
1.287.164,96 RSD