Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.01.2020. godine

1.Prethodno stanje
3.245.824,38 RSD
2.Zaduženje
50.892,00 RSD
3.Odobrenje
259.699,00 RSD
4.Novo stanje
6.454.631,38 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.01.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.01.2020. godine

1.Energenti - NIS
36.072,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - SBB
14.820,00 RSD
Ukupno:
50.892,00 RSD