Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.01.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.162.291,27 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
3.736.558,33 RSD
4.Novo stanje
8.898.849,60 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.01.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,33 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
3.535.083,33 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.01.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD