Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.01.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.724.003,00 RSD
2.Zaduženje
3.647.920,19 RSD
3.Odobrenje
3.220.765,77 RSD
4.Novo stanje
5.296.848,58 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.01.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.01.2024. godine

1.Lekovi
1.822.544,96 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
470.574,09 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
590.971,68 RSD
4.Lekovi van ugovora
759.918,72 RSD
5.Ostala plaćanja
3.910,74 RSD
Ukupno:
3.647.920,19 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 30.01.2024. godine