Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.03.2018. godine

1.Prethodno stanje
1.296.258,84 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
252.092,00 RSD
4.Novo stanje
1.548.350,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.03.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.03.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
13.805,00 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
202.661,76 RSD
3.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
241.466,76 RSD