Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.03.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.556.916,45 RSD
2.Zaduženje
37.085,50 RSD
3.Odobrenje
108.121,54 RSD
4.Novo stanje
7.627.952,49 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.03.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.03.2021. godine

1.Plate
12.085,50 RSD
2.Ostala plaćanja - Prinudna naplata
25.000,00 RSD
Ukupno:
37.085,50 RSD