Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.03.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.622.231,14 RSD
2.Zaduženje
75.000,00 RSD
3.Odobrenje
210.557,00 RSD
4.Novo stanje
5.757.788,14 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.03.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.03.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
75.000,00 RSD
Ukupno:
75.000,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 30.03.2022. godine