Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.04.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.276.872,39 RSD
2.Zaduženje
100.000,00 RSD
3.Odobrenje
1.263.485,35 RSD
4.Novo stanje
4.440.357,74 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.04.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.04.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
634.994,28 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
354.297,28 RSD
3.Ostala plaćanja
25.628,30 RSD
Ukupno:
1.014.919,86 RSD