Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.04.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.301.481,11 RSD
2.Zaduženje
25.660,00 RSD
3.Odobrenje
246.657,33 RSD
4.Novo stanje
5.522.478,44 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.04.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.04.2019. godine

1.Ostala plaćanja-Gotovina uTrezoru –Blagajni Fil. Novi Sad, RA UN Sektora za prinudnu naplatu i isplata fizičkom licu po Sudskoj presudi
25.660,00 RSD
Ukupno:
25.660,00 RSD