Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.05.2017. godine

1.Prethodno stanje
7.209.938,23 RSD
2.Zaduženje
810.895,95 RSD
3.Odobrenje
1.522.896,16 RSD
4.Novo stanje
7.921.938,44 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.05.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.05.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
1.219.735,92 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
52.563,00 RSD
Ukupno:
1.272.298,92 RSD