Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.05.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.750.513,69 RSD
2.Zaduženje
346.013,05 RSD
3.Odobrenje
258.497,00 RSD
4.Novo stanje
6.662.997,64 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.05.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.05.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
346.013,05 RSD
Ukupno:
346.013,05 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 30.05.2019. godine