Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.05.2022. godine

1.Prethodno stanje
7.738.340,27 RSD
2.Zaduženje
550.000,00 RSD
3.Odobrenje
155.913,00 RSD
4.Novo stanje
7.344.253,27 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.05.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.05.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
525.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja
25.000,00 RSD
Ukupno:
550.000,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 30.05.2022. godine