Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.05.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.478.512,82 RSD
2.Zaduženje
11.290.127,95 RSD
3.Odobrenje
11.462.975,51 RSD
4.Novo stanje
5.651.360,38 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.05.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.05.2023. godine

1.Lekovi
2.413.388,34 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
1.862.947,00 RSD
3.Energenti
4.713.047,23 RSD
4.Lekovi van ugovora
2.298.785,94 RSD
5.Ostala plaćanja - UT
1.959,44 RSD
Ukupno:
11.290.127,95 RSD