Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 30.06.2017. godine

1.Prethodno stanje
3.149.733.40 RSD
2.Zaduženje
52.923.60 RSD
3.Odobrenje
188.487.54 RSD
4.Novo stanje
3.285.297.34 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 30.06.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 30.06.2017. godine

1.Ostala plaćanja
16.813.51 RSD
Ukupno:
16.813.51 RSD